Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

Brzeg, ul. Robotnicza 10

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu kontroluje działania podległych jednostek policji na terenie powiatu. Jednostka z kolei podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Opolu.

Komenda powiatowa jest autonomiczna w kwestii m.in.:

  • przekształcania komórek w komendzie miejskiej

  • tworzenia podległego komisariatu

  • tworzenia komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Powiatowej Policji w Brzegu wymienić należy np.:

  • realizacja wspólnie z organami samorządy terytorialnego programów prewencyjnych dotyczących zapobiegania zjawisk patologii społecznej,

  • działania dochodzeniowo-śledcze

  • badania krymalistyczne śladów

  • przeciwdziałanie zagrożeniom ruchu drogowego

Jeżeli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.